ปั๊มนํ้ามิตซูรุ่นWP155N ตอน 1 ไม่ทำงานเพรสเชอร์สวิทช์เสีย